De OTAP methodiek?

Delger-Tech handteer de OTAP. OTAP is een methode dat gebruikt word bij ontwikkelen van software. OTAP staat voor Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie. Dit zijn de fases die ook heel goed gebruikt kan worden bij uw narrowcasting en websites, om zo uiteindelijk alles als een geheel pakket te leveren.

Code on screen OTAP methodiek

Fase 1: O van Ontwikkeling

Procedure bij ontwikkeling en ontwerpen van bijvoorbeeld templates, gaan in ons geval samen. Een applicatie of een verandering eraan wordt eerst ontwikkeld in een offline ontwikkelomgeving. In deze offline werkomgeving kunnen wij veilig werken aan de ontwikkeling van een online applicatie. Wanneer de ontwikkelomgeving wordt afgesloten wordt er een versie van de applicatie gekopieerd en in een aparte folder bewaard.

Fase 2: T van Test

Wanneer wij tevreden zijn met de nieuwe ontwikkelingen, moeten deze getest worden. Dit gebeurt op een zogeheten testserver. Hier worden zowel de technische als de functionele aspecten van de applicatie geanalyseerd. De resultaten van de test worden genoteerd en bij deze versie geplaatst. Zo kunnen wij altijd terug zien wat deze applicatie deed.

Fase 3: A van Acceptatie

Wanneer de applicatie of een onderdeel daarvan helemaal ontwikkeld en getest is wordt deze in een acceptatie omgeving gezet “preview mode”. Hier kan de opdrachtgever bekijken of de veranderingen naar wens zijn. De functionaliteit en performance van de applicatie worden in beeld gebracht, zo kunnen wij feedback krijgen of uw narrowcasting of website naar behoren zal functioneren.

Fase 4: P van Productie

Pas wanneer de opdrachtgever en de developers helemaal tevreden zijn met het functioneren van de applicatie, zal deze online gezet worden. De productieomgeving zal exact hetzelfde zijn als de acceptatieomgeving. Dit omdat er zo geen ruimte wordt geboden aan ongeteste elementen. De productieomgeving is pas het moment waar veranderingen online komen en dus zichtbaar voor de klanten.

Bij online applicatie

Wat betekent de OTAP methodiek voor uw online of offline applicatie? De OTAP methodiek is dus een manier van testen en ontwikkelen. Zoals hierboven uitgelegd is te zien dat er veel offline ontwikkeld en getest wordt vóór veranderingen aan de narrowcasting of website ook echt online zichtbaar zijn. Dit betekent dus dat veranderingen aan uw applicatie alleen online zichtbaar zijn wanneer alle functies correct presteren. Bij het doorvoeren van veranderingen aan uw narrowcasting of website blijft de huidige versie zichtbaar voor klanten, totdat de nieuwe versie volledig naar behoren functioneert. Zo kunnen we de continuïteit van uw online of offline applicaties waarborgen.